Greška
  • XML Parsing Error at 11:39. Error 9: Invalid character

Utorak, 29 Srpanj 2014 14:00

a-peline-zgrada naslŠiroke ulice, zelene površine, urbanisti?ka planirana gradnja, samo su neke od karakteristika koje danas ima ?apljina, za koju mnogi kažu da je najljepše mjesto za život u državi.

Nije stoga ni ?udno što se ovaj gradi? dva puta okitio titulom najljepšeg malog gradi?a u regiji, a njegove ljepote ve? dugi niz godina prepoznaju brojni turisti.

Stanovnici ?apljine isti?u da su ponosni zbog ?injenice što nema ''divlje gradnje'', te da se nije narušio izgled gradskog podru?ja.

Op?insko vije?e ?apljina me?u prvima je donijelo novi Prostorni plan za razdoblje od 2012. do 2022, što samo po sebi govori o tome koliko se brine o urbanisti?kom ure?enju ovoga grada.

U ?apljini u proteklih par godina možda nije izgra?eno toliko objekata koliko u okolnim sredinama,  no svi novoizgra?eni objekti izvrsno su uklopljeni u prostorni plan, kojim je do u detalj isplanirano urbanisti?ko širenje gradskog središta.

Posljednji primjer je stambeno-poslovni kompleks ''Peline'' na samom ulazu u ?apljinu, u kojemu su u protekloj godini izgra?ena tri stambeno-poslovna objekta u kojima su stanovi ve? rasprodani, a mnogi veliki trgova?ki lanci uzeli su poslovne prostore u prizemljima zgrada.

Uz ove ?apljinske ljepotice, kako stanovništvo od milja naziva nove zgrade, izgra?ene su nove prometnice, dobilo se oko 150 novih parkirnih mjesta, ura?ena su igrališta za djecu, prometno su povezani kvartovi, što samo po sebi pokazuje koliko je mogu?e pametnim urbanisti?kim planiranjem širiti gradsko središte na podru?je gdje je to do ju?er bilo nezamislivo.

?apljina je tako zadržala titulu najljepšeg grada srednje veli?ine na podru?ju Hercegovine, a prema onome što se vidi ?apljina polako preuzima titulu najpoželjnijeg gradi?a za život.

?A::portalKomentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa ?lankom ili ne?ijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zašti?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare caportal.info u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, caportal.info ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

TV program

OP?INA ?APLJINA

Tel: ++387 36 805 052
Fax: ++387 36 805 983

 

POLICIJSKA POSTAJA (122)
Tel: ++387 36 805 106

DOM ZDRAVLJA (124)
Tel: ++387 36 805 155

VATROGASNO (123)
Tel: ++387 36 805 087

GRANI?NA POLICIJA
Tel: ++387 36 811 014

ELEKTRO ?APLJINA
Tel: ++387 36 806 025

CRVENI KRIŽ
Tel:++387 36 808 265

JAVNO KOMUNALNO PODUZE?E
Tel: ++387 36 806 124
Tel: ++387 36 806 125