Greška
  • XML Parsing Error at 11:39. Error 9: Invalid character

Ponedjeljak, 28 Srpanj 2014 07:00

a-zvona-14 naslDeseta jubilarna manifestacija "Zvona Dretelja" održana je u nedjelju u organizaciji Kulturno umjetni?kog društva "Sv. Ante", Dretelj. Na samom po?etku programa uprili?ena je misa u Crkvi Svete Obitelji nakon ?ega je izaslanstvo op?ine ?apljina položilo vijenac i upalilo svije?e u spomen na poginule hrvatske branitelje.

Zbog loših vremenskih prilika umjesto tradicionalnog mimohoda program se nastavio u Sportskoj dvorani u ?apljini, no ništa nije moglo pokvariti dobru zabavu koju su priredili ?lanovi kulturnih društava i njihovi gosti.

Program je otvorio na?elnik op?ine ?apljina Smiljan Vidi?, koji je kazao kako je manifestacija prije deset godina zapo?ela dosta skromno, ali da je s mnogo entuzijazma iz godine u godinu sve više rasla i razvijala se.

''Prije 10 godina krenulo se dosta skromno ali sa jako puno entuzijazma, kojeg je uvijek bilo dovoljno, a kvalitete i kvantitete sve više i više, zahvaljuju?i prije svega HKUD-u ''Sveti Ante'' Dretelj, a onda svima vama koji kao gosti dolazite i razveselite nas svojim nastupima.

Kroz ovih 10 godina šibao nas je vjetar, tukla nas je kiša, ali Zvona Dretelja uvijek idu dalje, ni ovo nevrijeme danas nije moglo slomiti duh maloga Pariza, ali ni duh vas koji kao gosti dolazite u Dretelj.

Posebna zahvala organizatorima ve?erašnje manifestacije, ovih dana bilo je puno posla, posebice danas, stoga hvala svima koji su na bilo koji na?in pomogli kako ovu ve?er tako i svih ranijih 9 godina da imamo jedno zbilja respektabilno društvo.

?uvajte ovo društvo, ?uvajte ovu manifestaciju i uklju?ujte sve ve?i broj mladih, jer dok su mladi tu onda smo i stariji tu'', poru?io je dr. Smiljan Vidi?.

Gosti manifestacije uživali su u bogatom kulturno-umjetni?kom programu u kojem je sudjelovalo ?ak osam društava i to: HKDU "?apljina", HKDU "Šurmanci", HKDU "Leopold" Grabovine, HKDU "Selja?ka sloga" Trebižat, HKDU "Sv. Ante, Dretelj, KUD "Vinac" Stankovci, HKDU "Naši korijeni" Bobanovo Selo, te HKUD "Vriošica" Vitina.

?A::portalKomentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa ?lankom ili ne?ijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zašti?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare caportal.info u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, caportal.info ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

TV program

OP?INA ?APLJINA

Tel: ++387 36 805 052
Fax: ++387 36 805 983

 

POLICIJSKA POSTAJA (122)
Tel: ++387 36 805 106

DOM ZDRAVLJA (124)
Tel: ++387 36 805 155

VATROGASNO (123)
Tel: ++387 36 805 087

GRANI?NA POLICIJA
Tel: ++387 36 811 014

ELEKTRO ?APLJINA
Tel: ++387 36 806 025

CRVENI KRIŽ
Tel:++387 36 808 265

JAVNO KOMUNALNO PODUZE?E
Tel: ++387 36 806 124
Tel: ++387 36 806 125