Greška
  • XML Parsing Error at 11:39. Error 9: Invalid character

Subota, 26 Srpanj 2014 09:00

a-gabela-prije-14 naslSedma po redu kulturna manifestacija ''Jel' Gabela gdje je prije bila'', koja se održava u ?ast patrona župe, svetog Stjepana Prvomu?enika, zapo?ela je sino? kulturnom ve?eri koju su uprili?ila hrvatska kulturno-umjetni?ka društva.

Ve?er je otvorila muška pjeva?ka skupina ''Trojani'' koja je izvela be?arac ''Jel' Gabela gdje je prije bila'', nakon ?ega je uslijedio nastup HKUD-a ''Drijeva'' iz Gabele.

Na po?etku programa okupljene je pozdravio na?elnik op?ine ?apljina dr. Smiljan Vidi?, koji je ?estitao HKUD-u ''Drijeva'' Gabela i MZ Gabela na uspješnoj dugogodišnjoj organizaciji ove manifestacije.

''U Gabelu rado dolazimo, ne samo kad je ova manifestacija u pitanju, tu prije svega dolazimo zbog Gabeljana koji su uvijek dobri doma?ini i koji sve ljude do?ekuju raširenih ruku.  Što se ti?e same manifestacije svi smo svjedoci da je ona iz godine u godinu sve kvalitetnija i kvalitetnija, te da su organizatori ljestvicu podigli visoko kad je u pitanju jedna ovakva manifestacija, koja evo ove godine traje punih pet dana'', poru?io je Vidi?.

Pored doma?ina obi?aje i kulturu svoga kraja predstavili su KUD ''Spa?va'' Nijemci – Vinkovci, HKUD ''Rotimlja'' sa Rotimlje, HKUD ''Viši?i'' iz Viši?a, HKUD ''Leopold'' iz Grabovina, HKUD ''Luke'' Viši?i, dok je ve?er izvrsnim lin?om zatvorilo HKUD ''Hutovo'' iz Hutova.

Obi?aji i plesovi Hercegovine u malom, moglo bi se re?i za prvu ve?er manifestacije ''Jel' Gabela gdje je prije bila'', a kojoj su raznolikost dodali gosti iz Slavonije.

Organizatori manifestacije, HKUD ''Drijeva'' Gabela i MZ ''Gabela'', poru?uju kako se manifestacija nastavlja u ponedjeljak, 28. srpnja, utakmicom izme?u ženskih ekipa ?apljine i Metkovi?a. Amatersko kazalište Opzen premjerno ?e izvesti svoju predstavu u zidinama Starog grada 30. srpnja, dok je nastup zborova Sv.Stjepana i okolice na rasporedu 01. kolovoza.

?A::portalKomentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa ?lankom ili ne?ijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zašti?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare caportal.info u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, caportal.info ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

TV program

OP?INA ?APLJINA

Tel: ++387 36 805 052
Fax: ++387 36 805 983

 

POLICIJSKA POSTAJA (122)
Tel: ++387 36 805 106

DOM ZDRAVLJA (124)
Tel: ++387 36 805 155

VATROGASNO (123)
Tel: ++387 36 805 087

GRANI?NA POLICIJA
Tel: ++387 36 811 014

ELEKTRO ?APLJINA
Tel: ++387 36 806 025

CRVENI KRIŽ
Tel:++387 36 808 265

JAVNO KOMUNALNO PODUZE?E
Tel: ++387 36 806 124
Tel: ++387 36 806 125